Traductor

Jclic, HTML5, Drive, Sites
Modifica l'entrada:


El proper 31 d'agost el servei d'allotjament web oferit per Google Drive deixarà d'estar disponible (més informació).

Disposem de diferents alternatives però resulten complexes, reduint considerablement les possibilitats de disposar d'un servei d'allotjament web gratuït. Per exemple, Dropbox ja no ofereix la carpeta Public de manera gratuïta.

En el cas de que tinguem projectes JClic allotjats a Drive, en previsió de futurs problemes podem traslladar els arxius a Google Sites i executar-los amb una ordre com aquesta:

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=https://sites.google.com/site/adreça-del-lloc/nom-arxiu-inicial.jclic.zip&lang=ca

Podem associar l'enllaç a una paraula o imatge dins d'un blog per tal de facilitar la navegació.

Cal tenir present que Sites sols permet l'allotjament fins a 100 Mb, cosa per la qual caldrà crear tants llocs com siga necessari.

Els arxius els pujarem com a fitxers adjunts. És convenient organitzar-los en diferents subpàgines.

Actualment, des del passat 15 de juliol, podem exportar els projectes JClic a  HTML5 (més informació). Aquest fet suposa un enorme avantatge, podrem accedir als treballs des de qualsevol dispositiu; però a la vegada també haurem de disposar d'un espai web on poder allotjar els projectes.

Sembla que molt prompte tindrem a l'abast una nova biblioteca de projectes JClic totalment operativa on, si s'escau, poder allotjar els nostres arxius.A l'Univers, a tots.

En entrades anteriors s'ha fet referència a diferents projectes desenvolupats mitjançant el programari de grup (groupwate). Un d'aquestos treballs és "De Castelló a l'Univers" creat pel Seminari d'Informàtica de Castelló (@seminforcas).

Dos dels objectius bàsics d'aquesta iniciativa són: afavorir la inclusió mitjançant recursos digitals i oferir recursos interactius a la comunitat educativa. Per tal d'assolir-los s'ha adaptat el conte base del projecte.

Emprant tant la versió en suport físic (paper) com la versió en suport digital, bé mitjançant els codis QR identificats en blau, bé accedint directament des de la pàgina a Internet; s'accedeix a l'apartat "Ens Comuniquem" on tindrem a l'abast l'adaptació del conte amb pictogrames i amb suport auditiu.

Per tal de realitzar l'adaptació mitjançant pictogrames s'han utilitzat imatges de caràcter general ja exixtents (ARASAAC, ...) i, com que el contingut està centrat a la ciutat de Castelló, s'han creat pictogrames específics nous.

Respecte al recolzament auditiu, en cadascun dels apartats de "Ens comuniquem" es pot escoltar la frase oferida amb pictogrames.

D'aquesta forma "De Castelló a l'Univers" es converteix en el primer recurs (digital i físic) que posa a l'abast de tota la societat una sèrie de continguts i materials completament accessibles sobre Castelló i la seua cultura.

Nous pictogrames